Nawigacja

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej
  14.10.2018
 • Próbna ewakuacja 11.10.2018 r.

  Próbna ewakuacja 11.10.2018 r.
 • XIX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

  XIX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

  Po raz kolejny, już osiemnasty-wędrówka na Święty Krzyż

                 Od lat pielgrzymce na Święty Krzyż przyświeca zawsze ten sam cel, czyli wędrówka i pokłon relikwiom drzewa krzyża świętego, które od prawieków przechowywane są na szczycie Łysej Góry, w najstarszym polskim sanktuarium. Oprócz religijnego charakteru rajdu jest także wątek turystyczno-krajoznawczy, poznanie najpiękniejszych zakątków Gór Świętokrzyskich.

              "Krzyż stał się nam bramą"- oto hasło tegorocznego Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego. Słowa zaczerpnięte z jednego z wierszy Cypriana Kamila Norwida, pielgrzyma, który w XIX wieku wędrował na Święty Krzyż. W wierszu "Krzyż i dziecko" pisze o tym, że Krzyż stał się nam bramą do zbawienia, bramą do radości i do szczęścia, ale też i nasze krzyże-cierpienia, choroby Bóg przemienia w takie bramy. Warto o tym pamiętać, szczególnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości, która została okupiona wieloma cierpieniami. W tym roku obchodzimy również Rok Świętego Stanisława Kostki, którego relikwie towarzyszyły podczas Mszy Świętej. Rajd Pielgrzymkowy na Święty Krzyż prowadził 15 trasami, zaczynał się w różnych miejscach. Uczniowie Szkoły Podstawowej z Nizin w sobotę dnia 22 września tradycyjnie, bo po raz już osiemnasty pod opieką nauczycieli: Henryki Wieczorek, która od początku jest inicjatorem tegoż rajdu, Niny Wójcik-Skiby, Katarzyny Nowak i Mariusza Starby, wyruszyli na XIX Pieszy Pielgrzymkowy Rajd Świętokrzyski. Radością jest również to, że w wydarzeniu tym towarzyszą rodzice, a nawet i babcie. Nasz trasa, którą przemierzaliśmy w tym roku to trasa Romańska, która prowadzi z Grzegorzewic przez Starą Słupię, Nową Słupię na Święty Krzyż. O godzinie 8:45 wyjechaliśmy autokarem z placu szkolnego do Grzegorzewic, skąd wyruszyliśmy pieszo, prowadzeni przez przewodnika na Święty Krzyż, dziewięciokilometrowym szlakiem. Pomimo porannej aury, niezbyt sprzyjających warunków atmosferycznych pogoda podczas rajdu nam sprzyjała, z czego wszyscy byli zadowoleni. Najtrudniejsza jak się okazała dla większości, wymagająca większego wysiłku był szlak królewski, którym zakończyliśmy naszą wędrówkę. Widok przy wejściu od tej strony jest przepiękny, wieża promieniuje już z daleka. Dzielnie i z uśmiechem na twarzach przebyliśmy drogę, docierając na miejsce około godziny 14. Głównym punktem wydarzenia była Msza Święta koncelebrowana przez wszystkich biskupów diecezji kieleckiej oraz wielu kapłanów. Podczas Najświętszej Ofiary homilię wygłosił biskup Jan Piotrowski, biskup kielecki. Święty Krzyż to miejsce szczególne ze względu na swoją historię, ale również atrakcyjne położenie. Warto brać udział w tego typu wydarzeniach, które łączą aktywne spędzanie czasu z modlitwą. Rajd pielgrzymkowy jest dobrą alternatywą dla młodzieży, która dzięki temu może oderwać się chociaż na trochę od wirtualnego świata. 

         Wzmocnieni duchowo i fizycznie, wzbogaceni o nową wiedzę, wrażenia i doświadczenia szczęśliwie wróciliśmy do domu około godziny 19.

  Nina Wójcik - Skiba

   

                           

 • Uczniowie SP Niziny w programie "Niepodległa"

  Uczniowie SP Niziny w programie "Niepodległa"

  1.09 ,,Taktyka działań partyzanckich podczas II wojny światowej" - działanie w ramach projektu ,,Jesteśmy wolni, a pamięć niech trwa" realizowanego przez Centrum Kultury w Tuczępach we współpracy z Gimnazjum w Jarosławicach i SP Tuczępy w ramach Programu ,,Niepodległa" z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystąpiła grupa M.O.R.T. Uczniowie byli świadkami inscenizacji ataku na Urząd Gminy oraz mogli strzelać z broni długiej i krótkiej pod okiem członków M.O.R.T.

  Zofia Kańska

 • NARODOWE CZYTANIE

  NARODOWE CZYTANIE
 • Debata ekologiczna

  Debata ekologiczna
  20.09.2018
 • Akcja "Sprzątanie świata"

  Akcja "Sprzątanie świata"

  Dnia 20 września 2018 r. 

 • Spotkanie z policjantką

  Spotkanie z policjantką

  Jak co roku we wrześniu uczniowie poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami zachowania się w ruchu drogowym. W naszej placówce kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo.

  Dlatego dnia 19 września 2018 r. uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicową z Komisariatu Policji w Stopnicy sierż. Moniką Sochą. W trakcie wizyty policjantka omówiła podstawowe przepisy ruchu drogowego. Podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy powinien posiadać podczas poruszania się po zmierzchu. Uczniowie dowiedzieli się jak należy zachowywać się podczas dojeżdżania do szkoły autobusem. Funkcjonariuszka mówiła także o zagrożeniach związanych z dopalaczami. Zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi i omówiła sposoby ich unikania. Poruszyła także temat tzw. cyberprzemocy oraz skutków jakie może nieść ze sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Ważną lekcją były też informacje dotyczące skutków nieposłuszeństwa i agresywnego zachowania. Prowadząca pogadankę uświadomiła uczniom, że mają prawo czuć się bezpiecznie w domu, w szkole i na ulicy oraz, że na co dzień mogą liczyć na pomoc ludzi i organizacji, które są do tego powołane. Po spotkaniu uczniowie klasy pierwszej otrzymali odblaski.

  Informacje przekazane przez policjantkę pozwolą na utrwalenie bezpiecznych zachowań przez dzieci. Spotkania z przedstawicielami Policji są jednym z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.

                                                                                     Marta Redka

 • Wycieczka - Śladami patriotyzmu po woj.świętokrzyskim

  Wycieczka - Śladami patriotyzmu po woj.świętokrzyskim

  Uczniowie ZPO Niziny wędrowali

  śladami patriotyzmu po województwie świętokrzyskim

   

  14 września grupa 42 uczniów z Gimnazjum w Jarosławicach oraz z klas ósmych Szkół Podstawowych w Nizinach i Tuczępach wędrowała szlakiem walk o niepodległość po województwie świętokrzyskim. Wycieczka została zorganizowana w ramach programu Niepodległa, którego elementem jest projekt „Jesteśmy wolni, a pamięć niech trwa” realizowany przez Centrum Kultury w Tuczępach w partnerstwie ze stowarzyszeniem TPGT, SP Tuczępy i Gimnazjum w Jarosławicach. Był to ich udział w obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

  Pierwszym etapem wycieczki były Kielce i szlak żołnierzy Józefa Piłsudskiego. Uczniowie zwiedzili Sanktuarium Marszałka oraz jego kwaterę z 1914 roku, które mieszczą się w Pałacu Biskupów Krakowskich. Poznali historię więzienia na ulicy Zamkowej 3, które znajdowało się nieopodal Pałacu. Funkcjonowało w latach 1939-1956. Dziś w parterowych pomieszczeniach jego lewego skrzydła jest Muzeum Pamięci Narodowej.

  Podziwiając Amfiteatr Kadzielnia. Dowiedzieli się, że jej nazwa pochodzi od zbieranych tu w przeszłości ziół, przeznaczonych do kadzideł w okolicznych kościołach. To przepiękny obiekt wpisany w naturalny krajobraz geologiczny.

  Kielecka trasa została zakończona pod pomnikiem Czynu Legionowego, popularnie nazywanego „Czwórką Legionową”. Upamiętnia on walki żołnierza polskiego w latach 1914-1920, które zostały zapoczątkowane wkroczeniem do Kielc Strzelców Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1914 roku. Pomnik po raz pierwszy został odsłonięty w 1938 roku w 123 rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego. Podczas II wojny światowej zniszczony przez Niemców. Odbudowany po wojnie, został pobłogosławiony przez Papieża Jana Pawła II w czerwcu 1991 i odsłonięty w sierpniu tego roku. Czterech maszerujących żołnierzy z VI Pułku Piechoty Legionów Polskich symbolizuje dzielnice: Królestwo Polskie, Małopolskę, Śląsk i Wielkopolskę.

  Drugim etapem wycieczki było Muzeum Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej. Nazwa muzeum powstała na cześć członków organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały”, której oddział został rozstrzelany przez Niemców podczas II wojny światowej. Uczniowie oprowadzani przez dwóch przewodników muzeum poznawali rodzaje uzbrojenia używanego podczas I i II wojny światowej oraz modele czołgów, wozów pancernych, okrętów i samolotów. Mogli również przyjrzeć się umundurowaniu żołnierza polskiego z tego okresu. Zaciekawienie wzbudziły oryginalne karabiny maszynowe, pociski karabinowe i rakietowe, a szczególnie trzyosobowy motocykl K-750. Atrakcją było zwiedzanie oryginalnych czołgów, okrętu i samolotu na placu muzeum. Uczniowie mogli wejść na okręt i do samolotu. Usiąść za sterami i dotknąć historii dotąd nieznanej lub znanej z książek i filmów.

  W porze obiadowej zasiedli na drewnianych ławach pod drewnianym dachem restauracji Myśliwska. Czekał tu na nich posiłek.

  Trzecim etapem wycieczki było Opactwo Cystersów w Wąchocku. Potężna budowla w stylu romańskim z maleńkimi oknami zakończonymi łukiem pełnym i sklepieniem krzyżowo-żebrowym samoistnie powodowała wyciszenie uczniów. Najpierw weszli do Muzeum Pamiątek Walk o Niepodległość. Pani przewodnik w niezwykle ciekawy sposób przeprowadziła ich przez historie Powstania Kościuszkowskiego, Listopadowego i Styczniowego oraz I i II wojnę światową. W opactwie miało siedzibę centrum dowodzenia Powstania Styczniowego na ziemi świętokrzyskiej, a nawet powołano Republikę Wąchocką. 

  Następnie weszli do pomieszczeń klasztornych. Zasiedli w kapitularzu, gdzie cztery kolumny symbolizowały cztery ewangelie, a dwa okna – dwie natury Jezusa – boską i ludzką. Zobaczyli również refektarz czyli jadalnię cysterską i karcer - karne miejsce odosobnienia.

  Uczniowie mieli okazję odczuć atmosferę kościoła wybudowanego w stylu późnoromańskim. Potężne mury i kolumny, zamontowane po przebudowie w oknach witraże, fantastyczne stelle i wyjątkowa akustyka świątyni wywarły niesamowite wrażenie.

  Uczniowie dowiedzieli się, że podczas zaborów mnisi zostali wygnani, kościół zapieczętowany, a kapitularz zamieniony w stajnię. Zakon Cystersów powstał z odłamu Benedyktynów. Budowali swe opactwa w dolinach rzek. Jako pierwsi zapoczątkowali hodowlę karpi w Polsce. Po przybyciu do Polski założyli kuźnię i ich opactwo stało się ośrodkiem wytopu żelaza. W związku z surową regułą zakonu dotycząca bogactwa – budowle wznosili z dala od osad i musieli być samowystarczalni, uprawiali więc ziemię. Do Wąchocka przybyli pod koniec XII wieku i zamieszkali w ufundowanym przez biskupa krakowskiego Gedeona opactwie. Aktualnie jest ono wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To perła zabytków Polski. Znajduje się tu grób ze szczątkami Jana Piwnika „Ponurego” – przedwojennego kapitana Wojska Polskiego i aspiranta Policji Państwowej. Żołnierza kampanii wrześniowej i polskich sił zbrojnych na zachodzie Europy. Jako „cichociemny” został zrzucony do Polski. Był dowódcą partyzanckim Armii Krajowej w Górach Świętokrzyskich na Nowogródczyźnie. Poległ 16 czerwca 1944 roku podczas akcji pod wsią Jewłasze. Został pochowany na cmentarzu w Wawiórce, a w 1987 roku jego szczątki przeniesiono do klasztoru Cystersów, gdzie w 1988 roku zostały pochowane w ścianie klasztornej.

  Wycieczka zakończyła się spacerem aleją dowcipów o sołtysie Wąchocka i wspólnym zdjęciem pod jego pomnikiem. Sołtys Wąchocka jest historycznym symbolem. Odbywają się tu zjazdy Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej z udziałem władz samorządowych. Ktoś kiedyś powiedział: „Jeśli potrafisz śmiać się z samego siebie – będziesz mieć zabawę do końca życia” – jak to jest z mieszkańcami Wąchocka? Kto wie, ale wnioski można wyciągnąć dla siebie. Podsumowując cały dzień, wszyscy ocenili go jako bardzo udany. Zainteresowani mogli rozwinąć swoje  horyzonty, mniej zainteresowani mogli w przyjemny sposób spędzić czas z przyjaciółmi, a wszyscy odwiedzili miejsca, dokąd zapewne nie wybrali by się samodzielnie. Dopisywała nam fantastyczna pogoda, mimo, że przy wyjeździe padał deszcz i zapowiadało się nieciekawie. Obrazem nastrojów były żywe rozmowy, śmiech i śpiewane w autokarze piosenki. Kierownikiem wycieczki była opisująca wydarzenie Zofia Kańska, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwały: Anna Stępień, Wioletta Kaczmarek i Beata Lech.

   

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Dnia 20 września 2018 r. w czwartek o godz. 8.00 odbędzie się w szkole debata o stanie najbliższego środowiska. Zapraszamy rodziców do wzięcia udziału w tej debacie. 

  O godz.10.00 rozpoczniemy akcję "Sprzątanie świata".

  Dyr. szkoły mgr inż. Halina Ormiańska 

 • Oferta zajęć dodatkowych w naszej szkole

  Oferta zajęć dodatkowych w naszej szkole
 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  Dnia 14 września 2018 r. w piątek o godz. 16.00  odbędzie się spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami. Następnie zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas. 

 • Rozpoczęcie roku szk. 2018/2019

  Rozpoczęcie roku szk. 2018/2019
 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  Uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2018/2019 odbędzie się dnia 3 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 8.00 w hali sportowej. 

  Prosimy uczniów o zabranie plecaków, gdyż rozdawane będą nowe podręczniki. 

 • Rządowy program „Dobry Start” – ważne informacje

  Rządowy program „Dobry Start” – ważne informacje

  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska  i wiceminister Marzena Machałek rozpoczęły kampanię informacyjną rządowego programu „Dobry Start”.

  Program ten jest kolejnym elementem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. W praktyce świadczenie dobry start to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wsparciem zostaną objęte dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

  Podczas rozpoczynających się dziś w każdym województwie spotkań ministrowie i wiceministrowie edukacji oraz resortu rodziny przybliżyli cel i zasady programu „Dobry Start”. Uczestnicy spotkań – przedstawiciele samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami programu.

  W ramach promocji świadczenia dobry start do szkół w całej Polsce trafiły ulotki informujące o tym, kto może otrzymać wsparcie, gdzie i kiedy złożyć wniosek, ile czasu zajmie jego rozpatrzenie itp. Dystrybucją ulotek do szkół zajęło się Ministerstwo Rodziny. W najbliższym czasie Kuratorzy Oświaty, przy okazji spotkań z dyrektorami szkół, przekażą również plakaty informujące świadczeniu dobry start.

  Dodatkowo minister Anna Zalewska wspólnie z minister Elżbietą Rafalską wystosowały list do dyrektorów szkół z prośbą o poinformowanie rodziców uczniów o sposobie uzyskania świadczenia dobry start, terminach składania wniosków i najważniejszych szczegółach dotyczących programu.

  300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

  Dla kogo wsparcie?

  Świadczenie “Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia.

  Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24. roku życia.

  Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

  Jak dostać świadczenie “Dobry start”?

  Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  Gdzie złożyć wniosek?

  Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

  Kiedy złożyć wniosek?

  Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”, będzie można składać już od 1 lipca on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

  Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

  Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

  W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

  Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie “Dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

  „Dobry start” w liczbach

  Wyprawka trafi do 4,6 mln dzieci, wychowujących się w ok. 3,4 mln rodzin. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

  Uproszczona procedura

  W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będzie ona wydawana jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

  Świadczenie “Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

  Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz te realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

  Oprac. na podst. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Materiały informacyjne

  Szczegóły: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

   

 • Zasady rekrutacji na rok szk. 2018/2019

  Zasady rekrutacji na rok szk. 2018/2019
 • Sprawozdanie dyr.szkoły z nadzoru pedag.w roku szk. 2017/2018

  Sprawozdanie dyr.szkoły z nadzoru pedag.w roku szk. 2017/2018
strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć