Nawigacja

O bibliotece Regulamin biblioteki Ciekawostki "NASZ ELEMENTARZ" - regulamin wypożyczania Nasze działania Warto przeczytać

Biblioteka

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W NIZINACH

 

 

I. Postanowienia ogólne
 

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.

2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

3.Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
4.Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

5.Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

6. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.

7.W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.

8. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

 

II. Regulamin wypożyczalni

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczać 4 książki.

3.Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając w czasie zajęć lekcyjnych. 4. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona. 5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.

6. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.

7. Czytelnik, który zgubi bądź zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych zobowiązany jest odkupić taką samą książkę lub lub oddać inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

8. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczniowie klasy VI zobowiązani są oddać wszystkie wypożyczone książki. Uczniowie pozostałych klas po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem mogą zatrzymać książki na okres wakacji.

10. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły, czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

III. Poszanowanie książek

 

1. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

2. Czytelnik osobiście odpowiada za książki i czasopisma, z których korzysta.

3. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem

i zgubieniem.

4. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

 

Opracowała: Nina Wójcik - Skiba

 

nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
    Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
    Niziny 120A
    28-142 Niziny
  • 41 3534183

Galeria zdjęć