Nawigacja

Projekt "Szkoła współpracy" Program "Nie pal przy mnie proszę" Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” Program ,,Przemoc boli" Sprawozdanie z realizacji programu ,,Nie pal przy mnie, proszę" Program ,,Żyj smacznie i zdrowo" Program ,,Trzymaj Formę"

Projekty i programy realizowane w szkole w Nizinach

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

 

 

Program profilaktyki palenia

„Znajdź właściwe rozwiązanie”

 

Nasza Szkoła po raz kolejny będzie realizowała program profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź właściwe rozwiązanie". Koordynatorem programu jest pani Katarzyna Nowak.

Cel główny programu:

 • Zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Adresaci programu:

 • Uczniowie starszych klas szkół podstawowych

Oczekiwane efekty realizacji programu:

Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 • Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem.                      
 • Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne.
 • Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia.
 • Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości.
 • Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina. rówieśnicy i środki masowego przekazu.
 • Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali.
 • Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież.
 • Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia.
 • Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym

Kształtowanie postaw:

 • Zobowiązujących do niepalenia.
 • Dumy z faktu niepalenia.
 • Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia.
 • Odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rozwinięcie umiejętności do:

 • Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu.
 • Wspieranie innych ludzi, by nie podejmowali palenia.
 • Przeciwstawiania się paleniu tytoniu.
 • Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
 • Wspierania ludzi palących, którzy pragną zerwać z nałogiem

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

 

 

        W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do programu profilaktycznego „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Program profilaktyki palenia tytoniu „Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.

Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” w bieżącym roku szkolnym będą realizowały klasy IV, V, VI szkoły podstawowej. Program jest dostosowany do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów.

Zajęcia dotyczyć będą nie tylko szkodliwości palenia tytoniu, ale również dawać przykłady radzenia sobie w różnych sytuacjach. Poruszone będą tematy dotyczące asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia. Przewidziane są również zajęcia w grupach, warsztatowe i wiele innych. Proponowane treści programu będzie można wykorzystać w trakcie lekcji przyrody, lekcji wychowawczych oraz innych według uznania osób prowadzących. Zadania będą przeprowadzone przy współpracy z pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną, wychowawcami klas IV, V, VI szkoły podstawowej oraz innymi przedstawicielami środowiska szkolnego.

                                                                                     Koordynator programu: p. Klaudia Pałka


 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć