Nawigacja

Historia szkoły Nasz patron Dokumenty Świetlica szkolna Klasy 2018/2019 Godziny do dyspozycji rodziców 2018/2019 SZKOLNY KODEKS RÓWNEGO TRAKTOWANIA Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej Koncepcja pracy placówki Sukcesy ZPO Wykaz zespołów zadaniowych 2018/2019 Terminarz uroczystości szkolnych 2018/2019 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Oferta zajęć dodatkowych 2018/2019 Rozkład jazdy autobusów

O szkole

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Kalendarz Roku Szkolnego 2018/2019

w Zespole Placówek Oświatowych w Nizinach

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

Szkoła Podstawowa

i Przedszkole

 

3.09.2018 r.

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

Szkoła Podstawowa

 i Przedszkole

 

23.12.2018 r.– 31.12.2018 r.

3.

 

Ferie zimowe

Szkoła Podstawowa

I Przedszkole

14.01.2019 r. – 27.01.2019 r.

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

Szkoła Podstawowa

I Przedszkole

18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.

5.

 

Dni wolne od zajęć –

dni świąteczne

 

Szkoła Podstawowa

i Przedszkole

1.11.2018 r.,11.11.2018 r., 1.052019r., 2.05.2019 r.,3.05.2019, 20.06.2019r,

25,26 XII – św.,  21, 22 IV - św.

6.

 

Dni wolne od zajęć  

dydaktycznych

 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole

 

2.11.2018 r.,08.10.2018 r.,21.12.2018 r.,  2.01.2019 r. ,2.05.2019 r., 15.04.19r,
16.04.19 r, 17.04.19 r.

 

7.

 

Zakończenie I semestru roku szkolnego

Klasyfikacja uczniów

Szkoła Podstawowa

i Przedszkole

 

4.01.2019/31.01.2019 r.

13.06.2019r./21.06.2019 r.

8.

 

Ferie letnie

Szkoła Podstawowa

i Przedszkole

 

22.06.2019 r. – 31.08.2019 r.

 

Dzień  12 listopada 2018 r. dodatkowo wolny (ustawa)

 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Tuczępach informuje, że zgodnie
z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r.  w sprawie zmiany organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603).- ustalonymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

 

2.11.2018 r., 8.10. 2018 r. 21.12.2018 r. 2.01.2019 r. 2.05.2019 r.

 

Dla uczniów,  którym Rodzice nie są w stanie zagwarantować opieki w tych dniach, mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze w godzinach 8:00 – 15:00 pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia pisemnego do dyrektora szkoły na 3 dni roboczych
 przed planowanym dniem wolnym.

 

Zatwierdzony i przyjęty uchwałą RP w dniu 14.09.2018 r. po zaopiniowaniu przez RR i SU.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
    Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
    Niziny 120A
    28-142 Niziny
  • 41 3534183

Galeria zdjęć