Nawigacja

Historia szkoły Nasz patron Dokumenty Świetlica szkolna Klasy 2018/2019 Godziny do dyspozycji rodziców 2018/2019 SZKOLNY KODEKS RÓWNEGO TRAKTOWANIA Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej Koncepcja pracy placówki Sukcesy ZPO Wykaz zespołów zadaniowych 2018/2019 Terminarz uroczystości szkolnych 2018/2019 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Oferta zajęć dodatkowych 2018/2019 Rozkład jazdy autobusów

O szkole

Terminarz uroczystości szkolnych 2018/2019

Terminarz uroczystości szkolnych i apeli na rok szkolny 2018/2019

ZPO Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach

 

Lp.

Rodzaj uroczystości, apelu

Tematyka, środki realizacji

Termin

Wykonawca

Odpowie-

dzialny

Uwagi

1.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019.

Rocznica wybuchu II wojny światowej.

- odśpiewanie hymnu państwowego

- powitanie uczniów, rodziców, zaproszonych gości

- przedstawienie oferty edukacyjnej placówki

- odczytanie listu minister A. Zalewskiej

- spotkanie z wychowawcami klas

 

03.09.2018 r.

Dyrektor

Wychowawcy

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

 

z udziałem gości

2.

Sprzątanie świata

- prace porządkowe

Wrzesień 2018 r.

Uczniowie szkoły

Przedszkolaki

Nauczyciele

Urząd Gminy

3.

Apel szkolny

- bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły

- zasady ruchu drogowego

- spotkanie z policjantem

Październik

2018 r.

 

Dyrektor

Dzielnicowa

4.

Dzień Edukacji Narodowej

- część artystyczna w wykonaniu młodzieży

16.10.2018 r.

Rodzice

Samorząd uczniowski

 

I. Głąb

N. Wójcik-Skiba

 

Rodzice

Goście

5.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

- akt ślubowania

- część artystyczna

- wręczenie upominków

- poczęstunek zorganizowany przez rodziców

Listopad 2018 r.

Uczniowie kl. I

Wychowawca kl. I

Rodzice

Dyrektor Szkoły

Marta Redka

Rodzice

Goście

6.

11 listopada – święto szkoły

Gminne Obchody Święta Niepodległości

- część artystyczna

9.11.2018 r.

Uczniowie

Rada Rodziców

Bożena Tałaj

J. Kwiecijasz

Iwona Głąb

Lucyna Kwiatek

Goście

7.

Światowy Dzień Pluszowego Misia

- gry i zabawy

23.11.2018 r.

Uczniowie szkoły

Przedszkolaki

Nina Wójcik-Skiba

 

Marta Redka

K. Haczyk

E. Łukawska

Teresa Wójcik

 

 

8.

Andrzejki

- zabawa taneczna

- wróżby andrzejkowe

Koniec listopada

Samorząd szkolny

Przedszkolaki

J. Kwiecijasz

T. Wójcik

K. Haczyk

E. Łukawska

Redka Marta

Grzegorz Kozioł

 

Komitet Rodzicielski

9.

Dzień Życzliwości

- gry i zabawy

22.11.2018 r.

Uczniowie szkoły

N. Wójcik-Skiba

E. Łukawska

K. Nowak

 

 

10

Mikołajki

- spotkanie z Mikołajem

06.12.2018 r.

Uczniowie kl. I-III

Przedszkolaki

M. Redka

K. Haczyk

T. Wójcik

E. Łukawska

 

 

11.

Wigilia szkolna

- wspólne składanie życzeń

- łamanie się opłatkiem

22.12.2018 r.

Uczniowie kl. IV-VII

H. Wieczorek

D. Nizioł-Janicka

Rodzice kl. IV

 

Komitet Rodzicielski

12

Konkurs profilaktyczny międzyszkolny

- „Żyję zdrowo – nie ulegam nałogom”

Grudzień

Uczniowie kl. I-VII

K. Nowak

J. Kwiecijasz

 

 

139.2017

Dzień Babci i Dziadka

- akademia

- spotkanie z babcią i dziadkiem

21.01.2019 r.

Kl. II

Przedszkolaki

K. Haczyk

R.Wałaszek

Teresa Wójcik

Trójki klasy II i z przedszkola

1409.2017

Apel „Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych”

- apel

- spotkanie z dzielnicowym

Do 13.01. 2019 r.

 

M. Redka

E.Łukawska

Dzielnicowa

15

Choinka noworoczna

- zabawa taneczna

- konkursy

- poczęstunek dla dzieci przygotowany przez

Radę Rodziców

27.01.2019 r.

Uczniowie

kl. I-VII

Przedszkolaki

Rada Rodziców

Wszyscy wychowawcy

Dyrektor szkoły

Komitet Rodzicielski

16

Apel szkolny – happening

- popularyzacja czytelnictwa

01.03.2019 r.

Opiekun biblioteki szkolnej

Uczniowie

N. Wójcik-Skiba

J. Kwiecijasz

 

17

Gminny Konkurs Matematyczny dla klas VII i VIII

 

6.02.2019 r.

Uczniowie klasy VII i VIII

Lucyna Kwiatek

Monika Szewczyk

 

18

Dzień Kobiet

- apel

08.03.2019 r.

Samorząd Uczniowski

Lucyna Kwiatek

Anna Myśliwiec

Monika Szewczyk

 

 

19

Warsztaty ekologiczne z udziałem rodziców

„Ekologiczna Marzanna”

- happening

 

21.03.2019 r.

Kl. I-III

Kl. IV-VII

Przedszkolaki

M. Redka

I. Głąb

K. Haczyk

Teresa Wójcik

Ewelina Łukawska

Rodzice

20

Światowy Dzień Wody

- konkursy „Jak oszczędzać wodę – chroń wodę”

22.03.2019 r.

Kl. I-III

I. Głąb

M. Redka

Dyrektor

 

 

21

Rocznica śmierci Jana Pawła II

- część artystyczna z konkursem o Janie Pawle II

Kwiecień 2019 r.

Uczniowie kl. IV-VII

H. Wieczorek

I. Głąb

 

22

Dzień Ziemi

- akademia

- gazetki okolicznościowe

- sadzenie drzew na placu szkolnym

22.04.2019 r.

Uczniowie kl. VII

Monika Szewczyk

Aneta Tutak

M.Szkwarek

I. Głąb

 

23

Miesiąc Kultury Zdrowotnej – happening

Turniej Sportowy

- Profilaktyka

- spotkanie z dzielnicowym

- popularyzacja tematyki higieniczno-zdrowotnej

- spotkanie z przedstawicielami służby zdrowia

- rozgrywki w piłkę nożną halową o puchar dyrektora szkoły

Kwiecień 2019 r.

Dzielnicowy

Członkowie PCK

K. Nowak

Opiekun PCK

M. Kwiatek

M. Starba

 

 

24

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Część artystyczna – happening

30.04.2019 r.

Uczniowie kl. I-VII

G. Kozioł

I. Głąb

A. Myśliwiec

J. Kwiecijasz

 

 

25

Książka przyjacielem człowieka

- popularyzacja czytelnictwa

- konkurs

- Innowacja pedagogiczna

 

Kwiecień 2019 r.

6-latki

K. Haczyk

A. Machniak

N. Wójcik-Skiba

 

2609.2017

Święto Rodziny

- życzenia i kwiaty dla mamy i taty

- część artystyczna

- gazetki okolicznościowe

26.05.2019 r.

Uczniowie kl. I,II, III

Przedszkolaki

K. Haczyk

E. Łukawska

A. Machniak

M. Redka

 

 

2709.2017

Czyste powietrze wokół nas

Nie pal przy mnie proszę

Profilaktyka antynikotynowa

Zajęcia edukacyjne, happening

31.05.2019 r.

Przedszkolaki

Kl. I-III

K. Haczyk

E. Łukawska

M. Redka

T. Wójcik

A. Machniak

 

 

289.2017

Światowy Dzień Bociana

- gazetka szkolna

- konkurs wiedzy o życiu bociana

- akademia z udziałem rodziców i władz gminy

 

 

31.05.2019 r.

Uczniowie

H. Ormiańska

 

Goście

29

Międzynarodowy Dzień Dziecka

 

Dzień otwarty w przedszkolu

- rozgrywki sportowe

- zabawy i konkursy „Z życia bociana”

- dyskoteka

- egzamin na kartę rowerową

01.06.2019 r.

Rada Rodziców

K. Haczyk

K. Nowak

Wych. kl.1-3

Michał Kwiatek

Bożena Tałaj

Mariusz Starba

j.Kwiecijasz

 

Policja

30

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

- Msza święta

- przemówienie dyrektora szkoły

- wręczenie świadectw i nagród

- część artystyczna

Czerwiec 2019 r.

Uczniowie

Rada Rodziców

H. Wieczorek

Wychowawcy

Dyrektor szkoły

J. Kwiecijasz

D. Nizioł – Janicka

 

 

 

Zaopiniowano dnia 29.08.2018 r.                                    Przew. Rady Rodziców:          Zatwierdzono dnia 29.08.2018 r.

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
    Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
    Niziny 120A
    28-142 Niziny
  • 41 3534183

Galeria zdjęć