Nawigacja

Skład Samorządu Uczniowskiego 2018/2019 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2018/2019 Nasze działania

Samorząd Uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2018/2019

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej

im. Tadeusza Kościuszki w Nizinach

w roku szkolnym 2018/2019

Cele samorządu uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Kształtowanie postawy i umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowanie uczniów.

Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

szczerzenie idei wolontariatu i szeroko pojętego hasła pomocy bliźniemu.

Zadania do wykonania

Wrzesień:

Opracowanie regulaminu wyborów do samorządu uczniowskiego.

Zorganizowanie wyborów do samorządu uczniowskiego spośród przedstawicieli samorządów klasowych pod hasłem ‘’I Ty możesz zostać członkiem Samorządu Uczniowskiego’’ mini kampania wyborcza.

Ustalenie planu działań na cały rok i zapoznanie jej członków z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.

Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego Dyrektorowi Szkoły

Przypomnienie zapisów konwencji o Prawach Ucznia.

Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Praw i Obowiązków Ucznia.

Udział w akcji ,,Sprzątanie Świata’’.

Przygotowanie dnia chłopaka - turniej gier komputerowych pod hasłem: ,,Chłopaki Maniaki’’.

Październik

Wdrożenie projektu ,,szczęśliwy numerek’’, codzienne losowanie i publiczne wywieszanie na tablicy Samorządu numeru, dzięki któremu uczeń nie będzie tego dnia pytany.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej- kartka z życzeniami oraz własnoręcznie wykonane kwiaty dla wszystkich nauczycieli, w tym emerytowanych, wcielanie się w role nauczycieli i prowadzenie zajęć lekcyjnych na wesoło.

Uruchomienia ‘’Pogotowia Naukowego’’- propagowanie pomocy koleżeńskiej.

Listopad:

Święto Zmarłych- własnoręczne wykonane wiązanki i złożenie jej wraz z symbolicznym zniczem na Grobie Nieznanego Żołnierza na Młyńczyskach.

Pomoc w organizacji obchodów narodowego dnia Niepodległości i Święta Szkoły.

Andrzejki - dyskoteka połączona z wieczorem wróżb.

Włączenie się do akcji charytatywnych: ,,Góra Grosza’’, ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" itp.

Udział w akcji  ,,I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem’’- akcja charytatywna dla podopiecznych Domu Dziecka o. Gwidona w Pacanowie.

Grudzień:

Szkolne Mikołajki i Spotkanie Opłatkowe – pomoc w przygotowaniu.

Włączenie się w organizacje kiermaszu bożonarodzeniowego.

Przygotowanie plakatu o tematyce świątecznej wraz z życzeniami dla wszystkich pracowników szkoły.

Styczeń:

Przygotowanie plakatu zachęcającego do aktywnego spędzania czasu podczas ferii zimowych.

• Bal karnawałowy. 

Podsumowanie pracy w I póroczu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Luty:

Poczta Walentynkowa, ubieramy się na czerwono, wręczamy lizaka-serduszko.

Apel walentynkowy.

Marzec:

Przywitanie Wiosny-marsz z ,, Eko Marzannami ’’, konkursy, rozgrywki sportowe.

Włączenie się w organizację kiermaszu wielkanocnego.

Pomoc w przygotowaniu Dnia Kobiet, karaoke show.

Kwiecień:

Wielkanoc- życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Obchody Dnia Ziemi-ubieramy się na zielono; wykonanie gazetki okolicznościowej.

Wykonanie gazetki nawiązującej do międzynarodowego Święta Pracy i Dnia Flagi.

Maj:

• święta majowe- pomoc w organizacji happeningu.

26 maja - Dzień Matki - akcent na gazetce ściennej poświęconej temu świętu.

Czerwiec:

1 czerwca - Dzień Dziecka: ognisko, konkursy.

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.

• Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Anna Myśliwiec

Przewodniczący: Gabriela Ekiert

Z-ca przewodniczącego: Katarzyna Ziółek

Skarbnik: Paulina Pawłowska

Członkowie: Wiktoria Bartocha

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
    Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
    Niziny 120A
    28-142 Niziny
  • 41 3534183

Galeria zdjęć