Nawigacja

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2015/2016 Skład Samorządu Uczniowskiego 2015/2016 Skład Samorządu Uczniowskiego 2016/2017 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2016/2017 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego 2018/2019 Nasze działania

Samorząd Uczniowski

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szk. 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

W NIZINACH na rok szkolny 2014/2015

 

 

Lp.

Cele

Zadania do realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialny

Uwagi

1.

Kształcenie pojęcia demokracji

 • przeprowadzenie wyborów samorządów klasowych

 • wybory Samorządu Szkolnego

 • wyznaczenie zadań poszczególnym sekcjom

 • opracowanie planu pracy na rok szkolny

 • zapoznanie członków samorządu z dokumentacją SU

 

początek września

opiekunowie SU

 

2.

Kształcenie poczucia piękna i zamiłowania do porządku. Dbanie o estetyczny wygląd szkoły.

 • przygotowywanie i uaktualnianie tablicy ogłoszeń na korytarzu

 • dbanie o wystrój klas i korytarza

 • udział w akcji „Sprzątanie świata”

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

wrzesień

sekcja porządkowa

współpraca z samorządami klasowymi

3.

Rozwijanie umiejętności zespołowego działania

Obchody Święta Edukacji Narodowej:

- przygotowanie apelu,

- wręczenie kwiatów pracownikom szkoły,

 

13.X.2014r.

Samorząd Uczniowski z opiekunami

 

4.

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby środowiska

Współpraca z fundacjami charytatywnymi. Udział w akcjach np. „Góra grosza”. Zbiórka odzieży dla Domu Dziecka w Pacanowie. Pomoc w nauce uczniom mającym trudności.

 

cały rok

Opiekunowie samorządu, SU.

 

5.

Rozwijanie uczuć patriotycznych, poczucia tożsamości narodowej i pamięci o zmarłych

Porządkowanie Grobu Nieznanego Żołnierza, składanie kwiatów, zapalanie zniczy. Pomoc

w przygotowaniu apeli i akademii rocznicowych (np. Święto Niepodległości, 3 Maja).

 

wg terminów

Samorząd Uczniowski, sekcja artystyczna

 

6.

Umiejętność współpracy z gronem pedagogicznym.

Wspólne przygotowywanie imprez szkolnych, apeli i innych uroczystości np. ślubowanie klas I, Dzień Dziecka.

 

wg terminów

Przewodniczący SU, sekcja artystyczna

 

7.

Rozwijanie umiejętności przyjemnego i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

 

Organizacja dyskotek, zabaw np. andrzejkowych, choinkowych, walentynkowych.

w zależności od potrzeb uczniów

odp. sekcje

współpraca z rodzicami

8.

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby szkoły i środowiska.

Dbałość o czystość i estetykę korytarzy i klas.

 

cały rok

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski we współpracy z samarządami poszczególnych klas i PCK

 

9.

Godne reprezentowanie szkoły. Ceremoniał szkoły, tradycje.

Udział pocztu sztandarowego w ważnych uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.

 

cały rok

Członkowie pocztu, młodzież szkolna.

 

10.

Współpraca z rodzicami

Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne. Wspólne przygotowywanie imprez szkolnych.

 

cały rok

Opiekunowie SU, młodzież szkolna.

 

 

Przewodnicząca SU :                           

Patrycja Boruch kl.VI

Członkowie SU:                                            

 

Zastępca przew.: Wiktoria Kukiełka kl.V

 

Sekretarz: Adrianna Zdziebko kl. VI                                                                                                                     Skarbnik: Jakub Pacyga kl.V

Opiekunowie:

Dorota Nizioł-Janicka                                                                                                                                                   Grzegorz Kozioł

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć