Nawigacja

Zajęcia dodatkowe 2018/2019 Koło teatralne j.angielskiego - innowacja Koło sportowo-rekreacyjne klas I-III

Zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej w Nizinach

Koło sportowo-rekreacyjne klas I-III

 

Program zajęć koła sportowo-rekreacyjnego

kl. I-III

 

Głównym celem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest zaspokojenie biologicznej potrzeby zwiększonej aktywności ruchowej oraz stworzenie dzieciom szerokiej możliwości jej realizowania pod okiem nauczyciela. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w kulturze fizycznej, jak również rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

 

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie zainteresowań sportowych.

 2. Czerpanie radości zadowoleni z uczestnictwa w zajęciach.

 3. Opracowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych.

 4. Podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu poprzez wzmocnienie pozytywne (zachęcenie, nagrodzenie, docenienie wysiłku fizycznego i efekty).

 5. Wykształcenie potrzeby czynnego wypoczynku w formie indywidualnej.

 6. Wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny.

 7. Zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną.

 8. Kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących.

 9. Wytwarzanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.

 10. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i słownictwa sportowego

 11. Poznawanie przepisów gier i zabaw.

 12. Kształtowanie cech motoryzacyjnych: szybkości, zwinności, siły, wytrzymałości.

 13. Stosowanie nabytych wiadomości i umiejętności w czasie gier, ćwiczeń i zabaw.

 14. Wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń gimnastycznych, dbanie o własne zdrowie.

 

Treści kształcenia:

 1. Formy aktywności ruchowej: zabawy, gry, atletyka terenowa, wycieczki

Tematy zajęć:

 1. Poprzez zabawy i gry poznajemy przepisy ruchu drogowego.

 2. Bezpiecznie na zajęciach ruchowych.

 3. Czystość ciała i ubioru- Jak pomóc koledze, gdy się zranił?

 4. W lesie - gry rekreacyjne w terenie.

 

 1. Formy aktywności ruchowej-lekkoatletyka

 

 1. Bieg jako zabawa - zabawy bieżne.

 2. Raz, dwa, trzy start! Starty na sygnał z różnych pozycji.

 3. Skaczę jak mała żabka. Skok w dal z miejsca.

 4. Skacze jak duża żabka. Skok w dal z rozbiegu.

 5. Rzuty piłeczką palantową.

 6. Podaj rękę - pomoc w pokonywaniu przeszkód w terenie.

 7. Uwaga piłka? Szybka reakcja na przedmioty będące w ruchu.

 

 1. Formy aktywności ruchowej - Uczymy się oceniać swój rozwój fizyczny

 

 1. Czy mam prawidłową postawę ciała?

 2. Co to są wady postawy i jak im zapobiegać?

 3. Poprzez zabawy i gry korekcyjne usprawniamy się.

 

 1. Formy aktywności ruchowej- gry i zabawy na śniegu

 

 1. Bezpieczne zabawy zimowe- współdziałanie w grupie w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

 2. Hartujemy swój organizm- gry rekreacyjne na śniegu.

 3. Bałwanki i śnieżynki - współdziałanie uczniów w uatrakcyjnieniu zajęć zimą.

 4. Zabawy na śniegu, marszobiegi, tor przeszkód.

 

 1. Formy aktywności ruchowej- ruch i muzyka

 

 1. Śpiewam i ćwiczę - zabawy ze śpiewem.

 2. Muzyka jako forma relaksu - ćwiczenia usprawniające i relaksujące.

 3. Zwierciadełko powiedz przecie - odtwarzanie różnorodnych form ruchu, emocje.

 4. Muzyka we mnie - improwizacja ruchowa do muzyki.

 5. Odtwarzanie rytmu za pomocą ruchu z użyciem przyborów.

 6. Tańce współczesne.

 7. Aerobic.

 

 1. Formy aktywności ruchowej gimnastyka:

 

 1. Gimnastyka dla każdego.

 2. Umiem skakać jak żabka.

 3. Chód na czworakach.

 4. Przewrót w przód i tył.

 

 1. Mini piłka: ręczna, siatkówka, koszykówka (podania, chwyty, kozłowanie, zbijanie, gra w dwa ognie, do 5 podań).

                                                                                                          Opracowała: Iwona Banasik

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć