Nawigacja

Projekt "Szkoła współpracy" Program "Nie pal przy mnie proszę" Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” Program ,,Przemoc boli" Sprawozdanie z realizacji programu ,,Nie pal przy mnie, proszę" Program ,,Żyj smacznie i zdrowo" Program ,,Trzymaj Formę"

Projekty i programy realizowane w szkole w Nizinach

Sprawozdanie z realizacji programu ,,Nie pal przy mnie, proszę"


 

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI

OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ


 

,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”


 


 

logo


 

Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Tadeusza Kościuszki w Nizinach

Rok szk. 2014/2015


W naszej szkole realizowany jest ogólnopolski program antynikotynowy „Nie pal przy mnie, proszę” który adresowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej oraz ich rodziców. Jest to jedno z wielu działań realizowanych w ramach PROGRAMU PROFILAKTYKI naszej placówki.

Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.


 

Harmonogram działań programowych „Nie pal przy mnie proszę”

realizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej w Nizinach

w roku szkolnym 2014/2015


 

Data realizacji

Podjęte działania

Październik - grudzień 2014 r.

 • Udział szkolnego koordynatora w szkoleniu przygotowującym do realizacji zadań programowych, zorganizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Busku – Zdroju.

 • Poinformowanie nauczycieli klas o realizacji programu ,,Nie pal przy mnie proszę”. Przedstawienie założeń programu, rozdanie materiałów.

 • Opracowanie harmonogramu działań i zamieszczenie go na stronie internetowej szkoły: zponiziny.edupage.org

 • Pogadanka dla uczniów klas I-III na temat zdrowego trybu życia. Rozpoczęcie realizacji programu.

 • Poinformowanie rodziców o udziale szkoły w w/w programie.

Styczeń 2015 r.

 • Zajęcia 1. Co to jest zdrowie?

 • Przygotowanie gazetki na korytarzu szkolnym o tematyce antynikotynowej.

Luty 2015 r.

 • Zajęcia 2. Od czego zależy nasze zdrowie?

Marzec 2015 r.

 • Zajęcia 3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

 • Wystawa kolorowanek antytytoniowych z wiewiórką Wiką w kl. I-III

Kwiecień 2015 r.

 • Zajęcia 4. Co robić gdy moje zdrowie jest zagrożone?

Kwiecień 2015 r.

 • Przedstawienie ,,Calineczko ratuj Ziemię” w wykonaniu uczniów klasy III i Ib z koła teatralnego.

 • Spotkanie z pielęgniarką na temat zdrowego stylu życia.

Maj 2015 r.

 • Zajęcia 5. Nie pal przy mnie, proszę!

 • Spektakl szkolny ,,Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć”

 • Spotkanie z policjantem- tematyka antytytoniowa

 • Spotkanie z psychologami z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju nt. ,,Poczucie własnej wartości”

 • Udział w podsumowaniu programu antynikotynowego ,,Czyste powietrze wokół nas” realizowanego w przedszkolu.

 • 31 maja Światowy Dzień bez Papierosa – rozdanie listu rodzicom

 • Opracowanie sprawozdania z zrealizacji programu i opublikowanie go na stronie szkoły, ewaluacja działań.


 

Na zajęciach edukacyjnych dzieci z klas I-III poznały główną bohaterkę programu,,Nie pal przy mnie proszę” - wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im na zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w materiałach programowych.

Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy programu ,,Nie pal przy mnie, proszę”.Dzieci kolorowały szablony wiewiórki Wiki, uczyły się na pamięć wiersza o Wiki oraz układały obrazki z elementów, rozwiązywały krzyżówki, opowiadały historyjki obrazkowe o tematyce antytytoniowej. W naszej placówce organizowane były spotkania z policjantem, pielęgniarką i psychologami, podczas których poruszana była tematyka antytytoniowa.


Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Podsumowaniem programu było przygotowanie przez uczniów klasy III przedstawienia ,,Calineczko ratuj Ziemię”, w którym poruszona została tematyka antytytoniowa, a po przedstawieniu przedszkolaki oraz uczniowie klas młodszych odpowiadali na liczne pytania o tematyce ekologicznej i prozdrowotnej. Dzieci obejrzały także spektakl ,,Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć” w wykonaniu klas starszych oraz wzięły udział w podsumowaniu programu ,,Czyste powietrze wokół nas” w wykonaniu przedszkolaków.

Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci – chętnie wykonywały polecenia i zadania. W przyszłości równie chętnie przystąpimy do realizacji tego programu.


Koordynator programu:

Marta Redka

Realizatorzy programu:

Klaudia Pałka– pedagog, p. Teresa Wójcik wych. kl. Ia, p.Ewelina Łukawska wych. kl. Ib, p. Iwona Banasik wych. kl II, p. Marta Redka wych. kl. III

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć