Nawigacja

Pedagog Informacje Ważne telefony i adresy Rady dla rodziców Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zindywidualizowana ścieżka kształcenia Program wychowawczo-profilaktyczny Szkolne koło PCK KLUB ORTOGRAFFITI

Pedagog szkolny

Informacje

Organizacja pomocy pedagogiczno - psychologicznej

W każdej placowce oświatowej pomoc udzielana przez pedagoga, psychologa oraz innych zatrudnionych specjalistów regulowana jest zapisami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30.04.2013 r.

Najważniejsze informacje na temat zasad udzielania i ogranizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej znajdują się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warto przypomnieć, że pomoc pedagoga, psychologa, logopedy i innych specjalistów na terenie szkół i przedszkoli jest BEZPŁATNA:

- może z niej skorzystać każdy, kto w danym momencie takiej pomocy potrzebuje;

- zorganizowana pomoc udzielana jest za zgodą i po poinformowaniu rodziców bądź opiekunów.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
    Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
    Niziny 120A
    28-142 Niziny
  • 41 3534183

Galeria zdjęć