Nawigacja

O bibliotece Regulamin biblioteki Ciekawostki "NASZ ELEMENTARZ" - regulamin wypożyczania Nasze działania Warto przeczytać

Biblioteka

Warto przeczytać

KSIĄŻKI POLECANE  DLA RODZICÓW:
 
 1. Jose McDowell, Norm Wakefield: Zadziwiający wpływ tatusia. Warszawa, 1993
 2. Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker: Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańsk, 1992
 3. Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker: Rozwój psychiczny dziecka od 10 do 14 lat część 2. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. Gdańsk, 1998
 4. Joachim Rumpf: Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat. Gdańsk, 2003
 5. Janusz Korczak: Jak kochać dziecko. Warszawa, 1992
 6. R. Skynner, J. Cleese: Żyć w rodzinie i przetrwać. Warszawa, 1992
 7. Adele Faber, Elaine Mazalish: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań, 1993
 8. Adele Faber, Elaine Mazalish: Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole. Co powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele. Poznań, 2002
 9. Thomas Gordon: Wychowanie bez porażek. Rozwiązywanie konfliktów między rodzicami, a dziećmi. Warszawa, 1991
 10. Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić? Dzieciom od 2 do 16 lat. Jasne reguły pomagają wychować. Gdańsk, 2001
 11. Haim G. Ginott: Między rodzicami, a dziećmi. Ksiązka ta pozwoli Ci przemówić do dziecięcego serca równie skutecznie jak do umysłu. Poznań, 1998
 12. Julian Elliott, Maurice Place: Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów. Warszawa, 2000
 13. Joanna Danielewska: Agresja u dzieci – Szkoła porozumienia. Warszawa, 2002
 14. James C. Dobson: Dr Dobson zmęczonym rodzicom, czyli o tym, jak radzić sobie z trudami wychowania dzieci. Warszawa, 1993
 15. Charles E. Schaeffer, Teresa Foy Di Geronimo: Jak rozmawiać z dziećmi o bardzo ważnych sprawach. Dla rodziców dzieci od 4 do 12 lat. Konkretne pytania i odpowiedzi oraz pożyteczne wskazówki. Poznań, 2002
 16. Brenda Houghton: Dobre dziecko. Jak sprawić by nasze dzieci odróżniały dobro od zła? Poznań, 1999

 

                                 

KSIĄŻKI POLECANE DLA DZIECi:  
 

Książki polecane przez Fundację „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” wybierane są ze szczególną starannością, według ściśle  określonych kryteriów. 

Kryteria, jakimi kieruje się Fundacja przy polecaniu książek do głośnego czytania dzieciom, służą z jednej strony podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, z drugiej zaś ochronie i wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka*.

* Zdrowie emocjonalne to wg. Daniela Golemana, autora „Inteligencji emocjonalnej”, dobre samopoczucie psychiczne i moralne, umiejętność racjonalnego myślenia oraz zdolność nawiązywania dobrych i trwałych związków z ludźmi. 

 

KRYTERIA WYBORU KSIĄŻEK DO GŁOŚNEGO CZYTANIA DZIECIOM

opracowane przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,
inicjatora kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”Czy ważne jest, co czytamy dzieciom? Tak, gdyż przy pomocy książek „wyposażamy” ich umysły i serca – wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości. Od nas - rodziców i nauczycieli - zależy, czy znajdą się tam śmieci, czy stworzymy piękne, bogate, harmonijne i ponadczasowe „wnętrze”. Pomocne może się okazać pytanie, czy książka spełnia kryteria wyboru dobrych książek do czytania dzieciom.

Kryteria, jakimi kieruje się Fundacja przy polecaniu książek do głośnego czytania dzieciom, służą z jednej strony podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, z drugiej zaś ochronie i wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka*.

Proponujemy, by do głośnego czytania dzieciom wybierać książki:

 • skierowane do dziecka i ciekawe dla niego
 • sensowne - o czymś istotnym dla dziecka, objaśniające mu świat, rozwijająca ważną cechę bądź umiejętność np. empatię, takt, poczucie humoru
 • napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną
 • dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie wzbudzające lęków i niepokoju
 • uczące myślenia oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami i sytuacjami
 • przynoszące wiedzę i/lub rozrywkę na wysokim poziomie
 • niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce właściwych postaw i zachowań, niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, innych ludzi, zwierząt, przyrody, kraju, dobrych tradycji, uznanych norm społecznych, sprawiedliwego prawa
 • rozwijające wrażliwość estetyczną
 • kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata
 • unikające stereotypów związanych z płcią, rasą, narodowością, kulturą etc., nawet jeśli podane są w „niewinnej” lub humorystycznej formie
 • unikające antywzorców np. przykładów, że zachowania naganne wiodą do sukcesu.
  Dzieci potrzebują jasnego przekazu moralnego, co jest dobre, a co złe. Jeśli lektura pozostawia tu wątpliwości, zawsze warto z nimi rozmawiać o właściwych postawach i wyborach - takich, które nie ranią innych i służą dobru ogólnemu.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę, czy książka dostosowana jest do wieku, stopnia dojrzałości emocjonalnej i wrażliwości dziecka. Nie wzbudzajmy w dzieciach strachu i napięć. Rozrywka nie jest warta trwających czasem latami lęków i fobii. Jednocześnie jednak pamiętajmy, że gdy czytamy dziecku i odpowiadamy na jego pytania, może zrozumieć ono teksty „dojrzalsze”, przeznaczone dla dzieci starszych nawet o dwa, trzy lata.

I jeszcze jedno – tak jak sprawdzamy smak i temperaturę potraw, które serwujemy dzieciom, zapoznawajmy się z książką przed przeczytaniem jej dziecku. Rekomendacje Fundacji mogą czasem odbiegać od Państwa gustu, czy wyobrażenia o tym, co jest dla Państwa dziecka właściwe. Czujmy się osobiście odpowiedzialni za to, co czytamy naszym dzieciom.

 

ZŁOTA LISTA KSIĄŻEK DLA DZIECI - Kliknij poniżej

Zlota_Lista(3).pdf

 

                  

17 ZALET KSIĄŻKI

WEDŁUG

SZWEDZKIEJ AKADEMII LITERATURY DZIECIĘCEJ


 

1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo.
Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.

2. Książka rozwija myślenie.
Dostarcza nam pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza naszą świadomość i nasz świat.

3. Książka pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni.

4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej.

5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii.
Wyrabia w nas umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

6. Książka dodaje sił i zapału.
Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać nowe możliwości.

7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do dalszych przemyśleń.

8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe.

9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu zależności.

10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron. Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.

11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia nasze poczucie własnej wartości.

12. Książka pomaga nam zrozumieć innych.
Lektura książek pisarzy z innej epoki, innego świata i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega uprzedzeniom.

13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ja wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.

14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy wspólne doświadczenia i punkty odniesienia.

15. Dobra książka, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.

16. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez całe życie.
To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.

17. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom, ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom, księgarzom, bibliotekarzom...
Literaturę dziecięcą można również eksportować przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.


 


 


 

 

 
 
 
 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć