Nawigacja

O bibliotece Regulamin biblioteki Ciekawostki "NASZ ELEMENTARZ" - regulamin wypożyczania Nasze działania Warto przeczytać

Biblioteka

"NASZ ELEMENTARZ" - regulamin wypożyczania

 

 1. Regulamin jest integralną częścią regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 2. Każdy podręcznik i materiały ćwiczeniowe posiadają numer  ewidencyjny i są przypisane do konkretnego ucznia.

 3. Podręczniki są wypożyczane na okres wskazany przez wychowawcę, jednak nie dłużej niż na okres jednego roku szkolnego i należy je zwrócić w terminie wyznaczonym przez bibliotekę – do 20 czerwca każdego roku przed zakończeniem roku szkolnego.

 4. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenie niezwłocznie zgłosić wychowawcy. Wychowawca powiadomi bibliotekarza o zniszczeniu lub zagubieniu podręcznika.

 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim zakupiony zostanie nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który znajduje się w bibliotece szkolnej.

 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu kosztów zakupu podręczników: (klasa I- koszt materiałów ćwiczeniowych 24, 75 zł, koszt każdej części podręcznika 4,34 zł, koszt podręcznika do j. angielskiego 49,50 zł. Klasa II- koszt każdej części podręcznika 4,21 zł). 

 7. Zwrot wypożyczonej książki winien nastąpić do rąk wychowawcy. Pozostawienie książki na terenie szkoły lub biblioteki bez wcześniejszego zgłoszenia nie jest uznawane za zwrot. Wychowawca rozlicza się z podręczników z bibliotekarzem.

 8. Wypożyczający zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.

 9. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku niczego pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itd.

 10. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić wychowawcy.

 11. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki w uzgodnieniu z wychowawcą.

 12. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel.

 13. Wypożyczający (rodzice/opiekunowie) podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 14. Oświadczenia przechowują wychowawcy klas w teczkach wychowawcy.

 15. W przypadku gdy rodzic nie podpisze oświadczenia, dziecko będzie mogło korzystać z podręcznika tylko w szkole. Nie będzie mogło korzystać z podręcznika w domu.

 

 

Regulamin obowiązuje od 1 września 2014 r.

Zaopiniowany został przez rodziców uczniów klas I.

Bibliotekarz: Nina Wójcik – Skiba

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 mają 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 811.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć