Nawigacja

PRZEDSZKOLE

Akcje i Programy dodatkowe

Zakładka zawiera informację o  programach i akcjach edukacyjnych.

Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Organizujemy warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej dzieci. Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpieczne, rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe oraz wiedzą jak ważne są dla dorosłych. Przygotowujemy je do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami. Zapewniamy dzieciom warunki do łączenia różnych form ekspresji poprzez wspieranie ich działań twórczych. Pełnimy rolę wspierającą i integrującą działania rodziny. Angażujemy rodziców do działania na rzecz przedszkola. Rodzice czują się współgospodarzami placówki.

 

Nasze przedszkole bierze udział w akcjach i programach:

 

                                                                                       

Cała Polska Czyta Dzieciom

- celem tej akcji jest: głośne czytanie bajek przez rodziców, obsługę przedszkola i nauczycielki, stwarzanie nawyku codziennego czytania dzieciom, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych przedszkolaków, kształtowanie samodzielnego myślenia i wyobraźni dzieci.


 

   

 


 

                                                                             

Czyste powietrze wokół nas

- to program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, której celem jest: budowanie u dzieci świadomej postawy ochrony zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi, zwiększenie kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed dymem tytoniowym, rozwijanie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 


                                                       

Kubusiowi Przyjaciele Natury

- celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych. Wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.


 

                                                           

Mamo, tato wolę wodę

- celem tego programu edukacyjnego jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Ciekawe zajęcia, gry i zabawy zachęcają dzieci do picia wody, ukazując jej wagę dla zdrowia człowieka.

 


                                                  

Śniadanie Daje Moc

- cele programu to: zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka, rzyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

 


                                          

Biblioteka Przedszkolaka

W celu rozbudzania potrzeby kontaktu z literaturą od najmłodszych lat, współpracujemy  Biblioteką.  Dzieci  mogą wypożyczać książki, aby razem z rodzicami czytać je w domu.

 

 

  

Gotowość niesienia pomocy, to bardzo cenna wartość człowieka. Poprzez udział w różnych akcjach kształtujemy  w naszych dzieciach pożądane postawy społeczne. Wzorem lat ubiegłych  nasze przedszkole bierze aktywny udział w akcjach  charytatywnych i ekologicznych:

                

Akcja zbierania zużytych baterii

Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostanie się do naszego organizmu wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go środowiska.

Szkoła lub przedszkole, które zbiorą ich najwięcej mają szansę na wygranie wartościowego sprzętu edukacyjnego.

Zwracamy się więc z prośbą do wszystkich, o przekazywanie zużytych baterii, które z pewnością znajdą się w każdym domu. Można w ten sposób pomóc dzieciom, a przy okazji promować postawy proekologiczne.

Baterie  prosimy o przyniesienie do przedszkola i wrzucenie do specjalnie przygotowanego pojemnika.

Wszystkim z góry dziękujemy.

 


                                                  

"Ziemia nie da sobie rady, segregujmy więc odpady"- zbiórka surowców wtórnych

Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych dla szkół oraz jednostek OSP z Regionu V woj. świętokrzyskiego.

Cele konkursu:

a) Kształtowanie nawyku segregacji;

b) Przygotowanie do systematycznej zbiórki surowców wtórnych;

c) Wzrost świadomości dotyczącej odzysku surowców wtórnych;

d) Utrwalenie wiedzy o prawidłowym kwalifikowaniu odpadów do poszczególnych grup surowców wtórnych

e) Poszerzenie wiedzy o możliwościach wykorzystania odpadów i sposobach przygotowania odpadów do przekazania do recyklingu;

f) Zapoznanie uczniów z możliwościami zagospodarowania powstałych odpadów, ze szczególnym naciskiem na zbiórkę surowców wtórnych oraz możliwości ich recyklingu;

g) Poprawa stanu środowiska naturalnego.

 

Organizatorem Konkursu jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Rzędów 40, 28-142 Tuczępy, tel.15 864 22 51, e-mail: sekretariat@zgokrzedow.pl, zwany dalej Organizatorem.

 


 

                           

Zbiórka zakrętek

Zbieramy nakrętki i nakręcamy pomoc dzieciom! Akcja trwa nieustannie! A potrzebnych jest kilkadziesiąt tysięcy nakrętek.

PAMIĘTAJ!!! MAŁA NAKRĘTKA = DUŻA POMOC

Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom. Zbieranie plastikowych nakrętek to prosty sposób, aby komuś pomóc.

Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucaj więc ich z innymi odpadami do śmieci, wyznacz miejsce i zacznij je zbierać!

Zbieranie nakrętek to wciąż jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym.

Zbieramy wszelkiego rodzaju nakrętki plastikowe: po wodzie mineralnej, soku, napojach gazowanych, mleku, środkach czystości, kosmetykach. Pomagamy w gromadzeniu funduszy potrzebującym dzieciom. Zebrane nakrętki odsprzedajemy firmie recyklingowej, a wszystkie zebrane środki kierujemy na pomoc potrzebującym.

A zatem – miłego wkręcania się w zbieranie nakrętek.

 


 

                             

"Góra grosza"

Uczymy dzieci pomagać innym.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Przedszkolaki też pomagają, każdy przynosi tyle, ile może – w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.

 


                       

"I ty możesz zostać św. Mikołajem"

Celem akcji jest zbiórka książek, kolorowanek, przyborów szkolnych, zabawek i gier, słodyczy, ubrań z przeznaczeniem dla dzieci z Domu Dziecka w Pacanowie.
Przekazane przez przedszkolaków i ich rodziców prezenty zostają w całości dostarczone do 6 grudnia do Domu Dziecka o. Gwidona w Pacanowie. Cała społeczność naszego przedszkola ma nadzieję, że dzięki nim czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia będzie radośniejszy.

Udział w akcji ma na celu:

- kształtowanie pozytywnych postaw poprzez zrozumienie pojęcia „ czynienia dobra”, jako bezinteresownego działania na rzecz innych ludzi,

- kształtowanie postawy dobroci i radości oraz dzielenia się z innymi.


 


 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
    Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
    Niziny 120A
    28-142 Niziny
  • 41 3534183

Galeria zdjęć