Nawigacja

Historia szkoły Nasz patron Dokumenty Świetlica szkolna Klasy 2018/2019 Godziny do dyspozycji rodziców 2018/2019 SZKOLNY KODEKS RÓWNEGO TRAKTOWANIA Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej Koncepcja pracy placówki Sukcesy ZPO Wykaz zespołów zadaniowych 2018/2019 Terminarz uroczystości szkolnych 2018/2019 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Oferta zajęć dodatkowych 2018/2019 Rozkład jazdy autobusów

O szkole

Koncepcja pracy placówki

KONCEPCJA PRACY

ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH -

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE

W NIZINACH

 

,,Największym zwycięstwem jest to,

które odnosimy nad nami samymi.”

Tadeusz Kościuszko

 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach to miejsce, w którym poprzez działania dydaktyczne i wychowawcze realizuje się:

 • poszanowanie godności praw każdego człowieka,

 • wszechstronny rozwój ucznia i przedszkolaka,

 • sprawiedliwe rozwiązywanie problemów,

 • przygotowanie naszych wychowanków do:

 • zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia,

 • świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie i innych,

 • bezpiecznego korzystania ze źródeł informacji,

 • dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie,

 • wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań, poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania,

 • uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie,

 • uświadomienie wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli, rodziców, lecz dla życia.

 

Jesteśmy placówką przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień dziecka, by przygotować go do życia w otaczającym świecie.

Oferujemy naszym wychowankom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dzięki którym mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im prawidłowy rozwój i sukces w dalszej edukacji.

Wspieramy ducha partnerstwa we współdziałaniu domu, szkoły i społeczności lokalnej. Zadaniem naszej placówki jest dbanie o bezpieczeństwo wychowanków, wspomaganie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając dzieciom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Kształcimy i wychowujemy uczniów oraz przedszkolaków w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości.

 

JESTEŚMY PLACÓWKĄ OTWARTĄ DLA UCZNIÓW, PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ ICH RODZICÓW.

 

Modyfikacja dnia 29.08. 2017 r.                                                      Zatwierdzone i zaopiniowane uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć