Nawigacja

Środa 16.01.2019

liczba odwiedzin: 332699

Mapa

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W NIZINACH

 ,,Największym zwycięstwem jest to,
które odnosimy nad nami samymi.”

                      Tadeusz Kościuszko

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach to miejsce, w którym poprzez działania dydaktyczne i wychowawcze realizuje się:

 • poszanowanie godności praw każdego czlowieka,
 • wszechstronny rozwój ucznia i przedszkolaka,
 • sprawiedliwe rozwiązywanie problemów,
 • przygotowanie naszych wychowanków do: zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia,
 • świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie i innych,
 • bezpiecznego korzystania ze źródeł informacji,
 • dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie,
 • wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań, poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania, 
 • uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie,
 • uświadomienie wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli, rodziców, lecz dla życia.

    Jesteśmy placówką przyjazną, zapewniającą harmonijny i wszechstronny rozwój osobowości i uzdolnień dziecka, by przygotować go do życia w otaczającym świecie. Oferujemy naszym wychowankom atrakcyjne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne dzięki którym mogą oni zdobywać wiedzę oraz umiejętności umożliwiające im prawidłowy rozwój i sukces w dalszej edukacji.
   Wspieramy ducha partnerstwa we współdziałaniu domu, szkoły i społeczności lokalnej. Zadaniem naszej placówki jest dbanie o bezpieczeństwo wychowanków, wspomaganie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając dzieciom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego. Kształcimy i wychowujemy uczniów oraz przedszkolaków w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości. 

JESTEŚMY PLACÓWKĄ OTWARTĄ DLA UCZNIÓW, PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ ICH RODZICÓW. 

Modyfikacja dnia 29.08. 2017 r.                                  

Zatwierdzone i zaopiniowane uchwałą Rady Pedagogicznej  

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nizinach
  Zespół Placówek Oświatowych w Nizinach
  Niziny 120A
  28-142 Niziny
 • 41 3534183

Galeria zdjęć